Archive

Posts Tagged ‘cheltuieli’

Despre norme și cutume

April 2nd, 2011 26 comments

balanta Una din cutumele des întâlnite în contabilitate este următoarea: pe o balanță de verificare, diferența calculată între totalul rulajelor clasei 7 și cele ale clasei 6 trebuie să aibă ca rezultat soldul contului 121.

De ce este o cutumă? Pentru că o astfel de corelație, se întâlnește în cazul ideal, în care,  într-adevăr,  o astfel de corelație se verifică, drept pentru care mulți contabili sunt obișnuiți cu ea și o aplică. Dar nu se verifică în toate cazurile. De ce nu este o normă? Tocmai pentru că, așa cum sunt elaborate reglementările contabile actuale, nu se poate verifica în toate cazurile și nu în ultimul rând, pentru că o astfel de corelație nu este reglementată de nici o reglementare contabilă, fie ea emisă de către MF, CECCAR, sau orice altă entitate ce poate emite reglementări contabile.

Read more…