Archive

Posts Tagged ‘CCR’

Legea evaziunii fiscale. Articol neconstituțional.

May 7th, 2015 21 comments

Sigla-CCRAzi a apărut o decizie a Curții Constituționale a României, prin care aceasta a declarat neconstituțional un articol din Legea  241/2005.

Mai exact art.6 din Legea 241/2005. Aceasta este legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Acesta a fost declarat neconstituțional

Textul acestuia, în legea 245/2005, este:

Art. 6. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reţinere la sursă

Iar CCR a hotărât azi

Read more…