Home > Legislatie > Zilieri. Modificări la legea 52/2011

Zilieri. Modificări la legea 52/2011

zilieriIeri a fost publicată legea 277/2013 ce modifică legea 52/2011, legea zilierilor. Una din modificările esențiale este cea de la art.1, mai exact a definiției beneficiarului. Dacă până acum beneficiari erau doar persoanele juridice, doar aceștia putând angaja zilieri, acum zilierii pot fi angajați și de către persoane fizice, PFA, II și persoane juridice

Alte modificări:

– Zilierii minori au un barem maxim săptămânal de 30 ore, pe lângă cel zilnic de maxim 6 ore
– Pentru ca minorii cu vârste între 15-16 ani să poiată presta munci ocazionale ca zilieri, este nevoie de aprobarea părinților sau reprezentanților legali
– dacă până acum registrul zilierilor se păstra la sediu, acum acesta se va păstra la sediu și/sau la punctele de lucru ale beneficiarului
– printr-un acord scris, încheiat cu zilierul, beneficiarul poate să-i efectueze plata și la sfârșitul activității nu zilnic. Dacă nu există acel acord, plata se va face la finele zilei de muncă, în mod obligatoriu.
– art.6 a rămas, culmea, neschimbat. Singura referință legală la codul fiscal este cea conform căruia impozitul se virează, atenție! se virează, nu se calculează și nu i se aplică regulile art.58 din Codul Fiscal.Culmea e că norma legii 52/2011, spune, deși legea e clară, legat de art.6, că acestui impozit i se aplică prevederile întregului capitol “Venituri din salarii” din codul fiscal, ceea ce este o aberație. Norma anulează art.6 din lege și mută întreg modul de calcul în sarcina codului fiscal. Ca-n România.
– nu mai pot fi utilizați zilieri pentru activități de întreținere și curățenie. Domeniile în care aceștia pot fi utilizați, sunt: agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură (exclusiv exploatări forestiere), piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie, manipulări de mărfuri și nu în ultimul rând pentru spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural;

Categories: Legislatie Tags:
  1. Ana
    November 5th, 2013 at 10:18 | #1

    Mulţumim frumos!

  1. No trackbacks yet.