Archive

Posts Tagged ‘exemple practice’

Cesiunea părților sociale

June 9th, 2016 32 comments

cesiunepsMai jos aveți prezentată, pe scurt, o analiză a unei operațiuni de cesiune de părți sociale. Datele  (sume, eventuale nume, denumiri, etc) sunt ipotetice, date cu titlu de exemplu.

Să presupunem că asociatul unic al unei societăți comerciale dorește să cesioneze părțile sale sociale către o terță persoană fizică pentru că el nu mai dorește continuarea afacerii. Societatea are activitate de ceva ani și are în patrimoniu bunuri imobile cât și mobile, are datorii față de furnizori, dar și față de asociatul unic.

Analiza pornește de la prezumția că societatea comercială ABC XYZ SRL are un capital social de 200 lei și că prețul convenit între părți – asociatul actual și potențialul cumpărător, beneficiar al cesiunii părților sociale, este de 2,000,000 lei. De asemenea societatea are o datorie față de asociați.

Read more…

Retur de marfă în exercițiu financiar diferit.

May 29th, 2014 8 comments

DureridecapAm primit pe mail o întrebare legată de o situație oarecum inedită. O societate a livrat marfă în 2012 unei alte societăți. Marfa livrată era în sumă de 15000 lei. Clientul nu a vândut-o și a convenit cu cel ce i-a livrat-o să i-o returneze. Returul a avut loc în 2013 ocazie cu care cel ce a vândut marfa a emis o factură de stornare pentru suma de 15000 lei. Problema era că emitentul a avut venituri din vânzarea mărfurilor, în 2013, de doar 12000 lei.  Emitentul facturii a înregistrat în contabilitate returul, în 2013, prin articolul contabil 4111=707 pentru suma de 15000 lei, în roșu. Întrebarea era legată de cifra de afaceri, care pe 2013, la cel ce a livrat marfa și i-a fost returnată, era negativă. Este posibil să ai cifră de afaceri negativă?

Read more…

TVA la încasare. Exemple practice.

September 17th, 2012 33 comments

Taxe1Sistemul de TVA la încasare, despre care am discutat în sinteza postată anterior, va aduce modificări în ceea ce privește contabilitatea firmelor, înregistrărilor contabile a acestora și, indiscutabil, în privința evidenței operative a clienților și furnizorilor și a trezoreriei.

În SAGA, în acest moment, o soluție simplă pentru implementarea acestui sistem ar fi adaptarea programului prin introducerea la ieșiri și intrări (fie în lei sau în valută) a unui tip nou “F – factură supusă sistemului de TVA la încasare”, precum și tratarea oricărei încasări/plăți efectuate la/pentru aceste facturi. Bineînțeles că aceasta este doar o propunere în acest moment mai ales că nu avem încă norme clare de aplicare a codului fiscal în ceea ce privește aplicarea acestui sistem.

Să dăm niște exemple:

Read more…