Home > De contabilitate, Programe > SAGA–sfaturi practice. Imobilizări.

SAGA–sfaturi practice. Imobilizări.

Backup[6]În acest articol, foarte pe scurt, câteva cuvinte și mici sfaturi despre imobilizări:

În SAGA evidența imobilizărilor se poate ține cu ajutorul ecranului Imobilizări din meniul Operații.

În acest ecran se pot introduce imobilizările, fie corporale, fie necorporale. Operarea lor se poate face fie direct în ecran – metodă utilă la începerea lucrului cu programul, fie automat prin preluarea informațiilor din intrări. Cum prin preluare automată? Simplu. Dacă veți opera o intrare unde unul din conturi este din clasa 2, la validare se va propune adăugarea imobilizării în ecranul de imobilizări.

Dacă intrarea conține mai multe imobilizări, doar prima va fi preluată și celelalte vor trebui introduse manual. Folosiți butoanele de copiere/lipire pentru a multiplica o imobilizare schimbând ceea ce e necesar – denumire, valoare, cod clasă, dacă diferă de cea introdusă inițial. La fel dacă cumpărați de exemplu mai multe unități din acea imobilizare, introduceți inițial valoarea/unitate de măsură și apoi folosiți copiere/lipire pentru a multiplica informația de câte ori este necesar.

Imobilizările ce fac obiectul unui leasing financiar se vor introduce direct în ecranul respectiv, contabilizarea lor efectivă fiind efectuată prin articole contabile.

Operațiunile de vânzare, modernizare se înregistrează prima dată prin articole contabile sau prin ecranele de ieșiri/intrări, după caz și apoi prin pagina corespunzătoare din ecranul imobilizări.

Operațiunile de casare și reevaluare (a valorii brute sau nete) se înregistrează în ecranul imobilizări direct. La fel și suspendarea amortizării.

Operațiunile de vânzare, casare și reevaluare, la validare, produc efecte contabile – cele de vânzare și casare duc la generarea de note contabile specifice.

Operațiile de modernizare și de suspendare a amortizării, la validarea lor, nu generează note contabile.

O întrebare pusă de unii utilizatori este legată de terenuri, cum se introduc în imobilizări ținând seama de faptul că nu se amortizează. Mai jos aveți un exemplu de introducere a unui teren, pornind de la operarea cumpărării imobilizării prin ecranul intrări:

1. Intrarea

Imobilizare-intrari-e1

2. Validarea

 

Imobilizare-intrari-e2

3. Rezultatul final Zâmbet. Luați ca exemplu modul de completare a acestui ecran pentru a completa în consecință datele în cazul în care aveți o intrare de terenuri.

Imobilizare-intrari-e3

 

O metodă de a verifica dacă datele introduse în imobilizări sunt corecte și corespund cu datele contabile este de a efectua o verificare a imobilizărilor. Unde se poate face acea verificare? În meniul Administrare selectați Întreținere BD și din acel ecran selectați pagina “Verificare date”. Apăsați butonul “Verificare imobilizări”. Dacă rezultatul este similar celui din imagine înseamnă că ați lucrat corect. Altfel vi se va deschide o fereastră cu un raport legat de diferențele constatate de program în urma verificării.

Imobilizare-intrari-e4

 

Ce verificări face programul aici?

1. verifică dacă perioada de amortizare corespunde catalogului de utilizare a mijloacelor fixe
2. verifică perioada rămasă de amortizat
3. verifică dacă suma valorilor imobilizărilor, cumulate pe cont de imobilizări, corespunde cu soldul contabil al acelui cont
4. verifică dacă suma valorilor amortizării, cumulată pe cont amortizare, corespunde cu soldul contabil al acelui cont.

Dacă aveți eroare la primele două verificări: intrați la Operații – Imobilizări și apăsați modific pe imobilizarea al cărui număr și denumire sunt indicate în raportul de erori și modificați corespunzător perioada de amortizare sau cea rămasă de amortizat (cea din urmă, perioada rămasă o va recalcula programul dacă ajungeți cu ENTER la acea coloană).

Dacă eroarea este cea de la punctul 3 – pot fi două situații:
– fie aveți intrare de imobilizare ce e contabilizată prin articole contabile sau intrări, dar nu a fost operată și în imobilizări, caz în care trebuie să identificați acea intrare (folosind fișa contului) și să adăugați imobilizarea în evidență

– fie ați vândut sau casat o imobilizare și ați omis operarea ieșirii în ecranul imobilizări, caz în care  e necesar să o operați

Dacă eroarea e cea de la punctul 4, problema poate proveni fie de la amortizarea înregistrată manual, în mod eronat, fie de la o preluare a unor informații incomplete sau incorecte, fie de la situația a doua de la punctul 3 de mai sus.

În toate situațiile, după ce efectuați corecțiile reluați verificarea datelor până când, din verificare, rezultatul va fi cel din imaginea de mai sus.

 1. Ana
  June 7th, 2017 at 16:10 | #1

  Multumim frumos!

 2. Sorina
  June 8th, 2017 at 09:12 | #2

  Multumim frumos!!!!!!!!!!

 1. No trackbacks yet.